มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000

การพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปีหลักสูตร
คณะ

ปีหลักสูตร คณะ หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง ก.ค.ศ รับรอง สภาวิชาชีพ รับรอง หน่วยงานอื่นๆ รับรอง สมอ.08

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000  

pr@pkru.ac.th

076-523094-7

All rights Reserved © มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2021