มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000

การพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปีหลักสูตร :
คณะ :

ปีหลักสูตร คณะ หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง ก.ค.ศ รับรอง สภาวิชาชีพ รับรอง หน่วยงานอื่นๆ รับรอง สมอ.08

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000  

pr@pkru.ac.th

076-523094-7

All rights Reserved © มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2021